IN DIENST

Moet een werknemer iets doen om aangesloten te worden aan het aanvullend pensioen chemie?

De verzekeringsmaatschappij AG Insurance wordt automatisch op de hoogte gebracht wanneer er een nieuwe werknemer begint te werken in een onderneming die deelneemt aan het aanvullend pensioen chemie. Die nieuwe werknemer wordt  automatisch aangesloten.

Ik ben nieuw in de sector, en wil de opgebouwde pensioenreserve van de groepsverzekering of het pensioenfonds bij mijn vroegere werkgever overdragen naar het aanvullend pensioen chemie ?

In principe kan dit. U moet zelf afwegen of het voor u interessant is. Wil u de pensioenreserve overdragen naar AG Insurance gebruik dan volgend document. Heeft u bijkomende vragen contacteer dan de verzekeraar.

UIT DIENST

Wat gebeurt er indien u van onderneming verandert?

Indien u weggaat bij de onderneming waar u werkt, maar binnen de twee trimesters terug gaat werken in de chemiesector bij een andere onderneming die ook deelneemt aan het aanvullend pensioen chemie, dan verandert er niets. U blijft aangesloten aan het pensioenstelsel en u bouwt daarin verdere rechten op. Enkel is het nu de nieuwe werkgever die de pensioenbijdragen zal betalen.

Indien u

  • weggaat bij de onderneming waar u werkt, maar gaat werken in de chemiesector bij een andere onderneming die niet deelneemt aan het aanvullend pensioen chemie, maar wel een eigen groepsverzekering of pensioenfonds heeft,
  • of weggaat bij de onderneming waar u werkt en gaat werken bij een andere onderneming buiten de chemiesector
  • of weggaat bij de onderneming waar u werkt en niet dadelijk in een nieuwe job begint
  • of weggaat bij de onderneming en overstapt in een statuut van zelfstandige

dan zal de verzekeringsmaatschappij AG Insurance u na enkele maanden automatisch een brief toesturen met daarin een overzicht van uw pensioenspaarrekening, en met de verschillende mogelijkheden die u hebt voor uw  gespaarde pensioenkapitaal.

Wat kan u doen met het opgespaarde pensioenkapitaal ?

Er bestaan drie mogelijkheden :

  1. U laat het opgebouwde spaargeld bij de verzekeringsmaatschappij AG Insurance. U blijft dan verder genieten van het gewaarborgd rendement (en eventuele winstdeelnames) op het opgebouwde spaargeld. Komt u te overlijden voor het spaargeld aan u uitbetaald werd, dan komt het toe aan de begunstigde(n) bij overlijden;
  2. U draagt het opgebouwde spaargeld over naar de pensioeninstelling van uw nieuwe werkgever indien u daar van een aanvullend pensioen geniet;
  3. U draagt het opgebouwde spaargeld over naar een andere daartoe gemachtigde verzekeringsmaatschappij.

U kan het kapitaal evenwel niet overdragen naar uw persoonlijk pensioensparen.

Wat gebeurt er als u het geld bij de verzekeringsmaatschappij laat staan ?

De verzekeringsmaatschappij blijft ieder jaar het gewaarborgd rendement en eventueel nog een winstdeelname toekennen. U krijgt jaarlijks een pensioenfiche met de stand van uw aanvullend pensioen chemierekening.

Als u later terug in de  chemie sector komt werken bij een onderneming die aangesloten is aan het sectoraal pensioenstelsel chemie, dan zal u opnieuw een aanvullend pensioen chemie beginnen op te bouwen. Dit houdt in dat u jaarlijks een overzicht krijgt met de bedragen die u hebt opgebouwd tijdens uw eerste aansluitingsperiode en tijdens de tweede aansluitingsperiode..